Nebo

 

tornet

ENGLISH VERSION

Vad skönast du i Nordens rike ser

av slätter, berg och dal,

av sjö som glänser,

av skog, hav och fors,

av folk som ler,

av slätt och tjäll,

finns inom Hallands gränser.

"

"

Välkommen till Nebotornet i Veinge

NEBOTORNET

Nebotornets historia

Det var året 1926 som köpman Joel Paulsson i Halmstad lät uppföra den unika byggnaden på en höjd vi Ramshallsberget i Veinge. Detta berg ligger 79 meter över havet, och tornet är 18 meter högt.


Joel Paulsson var född i södra Halland, närmare bestämt i Knäred. Men eftersom hans mor under några år var bosatt i Veinge, kom familjen att tillbringa ganska mycket tid där. De tog ofta promenader till fornåldersgravarna som finns där uppe på Ramshallsberget. Därifrån har man en hänförande utsikt och så föddes planer på att där uppföra ett utsiktstorn. Just då hade familjen Paulsson planer på att bygga sig en sommarbostad någonstans i syd-Halland, dock inte vid havet utan vid någon vacker insjö eller i en skogsglänta.


Men här uppe kunde man ju framför sig se hela det syd-Halländska, vackra landskapet och blicka ut över strand och hav. Och på andra sidan Laholmsbukten såg man hela Bjärebygden på Hallandsåsen. Också på kvällarna, då belysningen tänts i Båstad, Laholm och i samhällena runtomkring och ljuset lyste i hus och gårdar var detta en betagande syn. Man kunde också se billyktornas sken då de kom körande nerför åsen på sin väg från Skåne.


Men det var inte bara ett torn som byggdes; sammanbyggt med tornet finns tre rum, ett på varje våning och i källaren hade man kök. Det fanns inte direkt några bekvämligheter, men vatten och avlopp hade i alla fall monterats in. Man hade en härlig vedspis, elektrisk belysning och ett hembiträde som skötte hushållet.

 

Joel Paulsson var en hängiven hembygdsvän. Han intresserade sig för hur folket hade haft det i gången tid. Därför blev översta rummet något av ett museum där JP samlade antikviteter av olika slag. Platsen fick namnet Nebo, vilket var namnet på det berg från vilket Moses skådade in i Kannans land.


Från samhället och upp till tornet måste JP också anlägga en körbar väg i stället för gångstigen som fanns. De hade redan då bil, vilket inte var så vanligt på tidigt 20-tal.


JP var också enormt intresserad av natur och anlade därför en vacker park omkring byggnaden. Där planterades ett stort antal granar, dessutom träd och buskar av olika slag. Så fanns t.ex. val-nötsträd, rödlönn, rödhassel och flera andra lite ovanliga växter. En fiskdamm anlades och där inplanterades ett antal guldfiskar. Dessa trivdes bra bland de utsökt vackra röda näckrosorna med sina stora blad under vilka fiskarna ibland kunde gömma sig.


Utanför tornet står en av de första bakladdningskanoner som svenska armen inköpte från Kruppverken i Tyskland år 1876. JP fann den i en antikvitetsaffär i Kristianstad. Vidare fanns på området en engelsk mina, ilandfluten vid Tylösand. En i Knäred funnen slipsten från stenåldern fanns också. Tyvärr är nu dessa, såväl som en hel del annat i parken borta.


Under andra världskriget blev JP anmodad att ställa byggnaden till förfogande, eftersom den sågs som lämplig plats för luftbevakning, och så drog militären in där efter det att familjens inventarier hade flyttats bort. Ingen fick tillträde, inte ens till området. Ett undantag var dock JP och hans familj.

Efter fredsslutet var byggnaden och området åter i familjens ägo men såldes år 1952 efter att JP;s maka avlidit. Tornet bytte ägare några gånger innan Laholms kommun övertog byggnaden år 1965 och området kring tornet avstyckades till villatomter

Nebotornet idag

Vartefter åren gått och ingen bott i tornet efter Paulssons död på 1950-talet har ägare, däribland kommunen, avlöst varandra medan tornet och den omgivande parken fått förfalla.


År 2011 köptes tornet av Kjell-Åke Andersson och hans son Daniel Finnbäck och ett omfattande renoveringsarbete påbörjades.


Idag har tornet ett nytt modernt kök, badrum med dusch, ett härligt vardagsrum och tre sovrum med totalt sju bäddar.


Nebotornet är öppet för allmänheten och går att hyra veckovis eller enligt överenskommelse.